Prislista / Tandvård

Priserna som anges nedan kan variera beroende på behandlingsbehov samt kan skilja beroende på vart du befinner dig i ditt högkostnadsskydd per kalenderår.

För en mer specificerad prisbild, vänligen kontakta oss.

Basundersökning och diagnostik

Fr. 1250 :-

Tandstensborttagning

Fr. 840:-

Fyllning

Från 1400:-

Laboratorieframställd krona

Från 8300:-

Rotfyllning

Från 5300:-

Tanduttagning Enkel

Från 2100 :-