Prislista / Tandvård

Priserna som anges nedan kan variera beroende på behandlingsbehov samt kan skilja beroende på vart du befinner dig i ditt högkostnadsskydd per kalenderår.

För en mer specificerad prisbild, vänligen kontakta oss.

Basundersökning och diagnostik

Fr. 990 :-

Tandstensborttagning

Fr. 660:-

Fyllning

Från 1100:-

Laboratorieframställd krona

Från 7000:-

Rotfyllning

Från 4700:-

Tanduttagning Enkel

Från 1710 :-