Integritetspolicy

Denna integritetspolicyn förklarar hur vår webbplats www.gallokliniken.se behandlar och samlar in dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi tar emot personuppgifter främst via mail och i samband med ifyllande av kontaktformulär. Namn, telefonnummer och mailadress är personuppgifter som du blir ombedd att lämna.

 

Uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Observera att verktygen som listas i följande underavsnitt kanske inte används konstant.

Vi använder oss utav annons-plattformar i marknadsföringssyfte för att nå ut till nya potentiella kunder för att marknadsföra, informera om och utveckla våra tjänster och vårt företag. Det är viktigt för oss att vår annonsering är relevant och intresserar de vi annonserar till och därför kan vi samla in information om klick och åtgärder på vår webbsida. 

Google Ads

Google använder sig av annonsservrar som levererar annonser, dessa servrar använder sig av annonsserver-cookies som hjälper till att inhämta information om placeringar och klick från besökare. När du klickat på en annons kan Google lagra en cookie på din enhet. Viss information så som:

  • Cookie ID
  • Antalet annonsvisningar 
  • Senaste visning (för spårning av konverteringar)
  • Opt-out information 

Tack vare dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare för att få reda på vilken annons som resulterade i webbläsarens besök på vår webbplats. 

 

Vi samlar inte in någon personlig data utan får enbart tillgång till statistik från Google och kan inte i vår annonsering identifiera en specifik individ med denna information som enbart hjälper oss att ta reda på framgångsrik marknadsföring och förbättra vår annonsering.  Vi har inget inflytande på omfattningen av vad Google samlar in för sina kunder eller för egen del.

 

Opt-out från Google annonsering

Du kan hos Google välja att frånsäga dig skräddarsydd eller personlig annonsering här.

Du kan välja att frånsäga till marknadsföring från tredjepart här

Du kan kontrollera vilka inställningar för din enhet här.

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

 

Lämnar vi ut din information till utomstående part?

Vi överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via denna hemsida om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndighet.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna endast så länge som det behövs utifrån de syften som beskrivs i avsnittet ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters data kan variera.

 

Kan jag begära ut mina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar eller dra tillbaka ditt samtycke till vår integritetspolicy. Skicka då ett e-postmeddelande till info@gallokliniken.se och framför ditt önskemål.

 

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna webbplats är skyddad via SSL-teknik och högt skyddade webbservrar hos hostingleverantör.

 

Frågor?

Kontakta oss på info@gallokliniken.se