Integritetspolicy

Denna integritetspolicyn förklarar hur vår webbplats www.gallokliniken.se behandlar och samlar in dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi tar emot personuppgifter främst via mail och i samband med ifyllande av kontaktformulär. Namn, telefonnummer och mailadress är personuppgifter som du blir ombedd att lämna.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

 

Lämnar vi ut din information till utomstående part?

Vi överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via denna hemsida om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndighet.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna endast så länge som det behövs utifrån de syften som beskrivs i avsnittet ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters data kan variera.

 

Kan jag begära ut mina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar eller dra tillbaka ditt samtycke till vår integritetspolicy. Skicka då ett e-postmeddelande till info@gallokliniken.se och framför ditt önskemål.

 

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna webbplats är skyddad via SSL-teknik och högt skyddade webbservrar hos hostingleverantör.

 

Frågor?

Kontakta oss på info@gallokliniken.se