PRISEXEMPEL TANDVÅRD

Priserna som anges nedan kan variera beroende på behandlingsbehov och kan skilja beroende på vart du befinner dig i ditt högkostnadsskydd per kalenderår.
För en mer specificerad prisbild, vänligen kontakta kliniken. 0693-203 33 / info@gallokliniken.se


Basundersökning och diagnostik – Utförd av tandläkare

Från 900:-


Tandstensborttagning och professionell tandrengöring

Från 650:-


Fyllning av en yta på främre och/eller bakre kindtänder

Från 900:-


Laboratorieframställd krona

Från 7000:-


Upprensning och rotfyllning

Från 4700:-


Tanduttagning Enkel

Från 1300:-