Högkostnadsskyddet – för dig med höga tandvårdskostnader.

Högkostnadsskyddet innebär att du över ett visst belopp bara behöver betala en del av kostnaden själv. Kostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor betalar du själv. Sedan får du ersättning för 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Ersättningen beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar utan från ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för alla de åtgärder, det vill säga undersökningar och behandlingar – som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

 


BOKA TID

 0693-203 33 / info@gallokliniken.se